Ceník služeb a dalších plnění poskytovaných obcí

 

Bílý pytel na jednorázový svoz komunálního odpadu 65,- Kč/ks
Pronájem obecního sálu

121,- Kč/hod včetně DPH

1815,- Kč/den včetně DPH

Pronájem obecní knihovny popř. jiných obecních prostor 121,- Kč/hod včetně DPH
Cena pronájmu výčepního zařízení v šatně u obecního sálu 300,- Kč včetně DPH za 1 akci
Komerční hlášení v obecním rozhlasu 50,- Kč včetně DPH za 1 hlášení
Komerční leták na obecním webu 50,- Kč včetně DPH/1 A4
Pronájem obecního dřevěného pódia 5000,- Kč + DPH (jednorázové použití v zásadě bez časového omezení)
Pronájem obecních venkovních lavic, stolů a stanu 100,- Kč + DPH za stan, 20,- Kč + DPH za jeden set stolů a lavic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placená inzerce v obecním zpravodaji (čtvrtletníku) - cena inzerce v návaznosti na velikost inzerátu:

Velikost A4 ..... 500,- Kč + DPH
Velikost A5 ..... 250,- Kč + DPH
Jednoduchý několikařádkový inzerát od místních obyvatel a spřátelených obcí 50,- Kč + DPH.