Kalendář Kalendář

Dražební vyhlášky a související

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.01.2017 15.02.2017 Dražební vyhláška - nemovitost v k.ú.Dříteč 12.1.2017
Jozef Petrenec

Záměry obce

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.03.2017 14.04.2017 Záměr obce Dříteč o prodeji obecních pozemků v areálu "bažantnice" v obci Dříteč
Jozef Petrenec
28.03.2017 14.04.2017 Záměr obce Dříteč o prodeji pozemku ve vlastnictví obce - č. parc. 777/70
Jozef Petrenec
16.01.2017 31.01.2017 Záměr Obce Dříteč o prodeji pozemku č. parc. 618/13 ve vlastnictví obce
Jozef Petrenec
14.11.2016 30.11.2016 Záměr obce Dříteč o pronájmu části nemovitosti - a to části pozemku č. parc. 1088/5 v k.ú. Dříteč, resp. plechové kůlny na něm se nacházející
Jozef Petrenec
26.09.2016 24.10.2016 Záměr Obce Dříteč o směně pozemku ve vlastnictví obce za pozemek jiného vlastníka v k.ú. Dříteč
Jozef Petrenec
26.09.2016 24.10.2016 Záměr obce Dříteč o pronájmu části nemovitosti "v objektu bývalého skladu civilní obrany" (označované jako Sklad č. 9/prostory č. 2)
Jozef Petrenec
11.07.2016 01.08.2016 Záměr obce Dříteč o pronájmu části budovy č.p. 60 nacházející se na st. pozemku č. parc. 29/3 v k.ú. Dříteč - místnosti č. 15
Jozef Petrenec
11.07.2016 01.08.2016 Záměr obce Dříteč o pronájmu části budovy č.p. 60 nacházející se na st. pozemku č. parc. 29/3 v k ú. Dříteč - místnosti č. 7
Jozef Petrenec
01.12.2015 17.12.2015 Záměr Obce Dříteč o výpůjčce části budovy ve vlastnictví obce
Jozef Petrenec
20.11.2015 31.12.2015 Záměr obce Dříteč - pronájem skladu č. 9 a rampy
Jozef Petrenec
26.10.2015 14.03.2016 Záměr obce - prodej pozemku č. 424/1 - ZA HŘIŠTĚM
Jozef Petrenec
19.10.2015 19.11.2015 Záměr obce Dříteč o nájmu (pachtu) prostor sloužících podnikání (obecní restaurace)
Jozef Petrenec
22.09.2015 31.10.2015 Záměr obce Dříteč o nájmu, resp. pachtu pozemků ve vlastnictví (a spoluvlastnictví) obce
Jozef Petrenec
09.07.2015 31.08.2015 Záměr Obce Dříteč o prodeji pozemků ve vlastnictví obce - pozemek parc. č. 374/5
Jozef Petrenec
26.05.2015 29.06.2015 Záměr Obce Dříteč o prodeji pozemků ve vlastnictví obce vzniknuvších rozdělením pozemku č. 424/1
Jozef Petrenec
17.04.2015 17.05.2015 Záměr Obce Dříteč o prodeji pozemků ve vlastnictví obce - pozemek parc. č. 374/15 a parc. č. 374/14
webmaster

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.09.2016 10.10.2016 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 7. a 8. října 2016
Jozef Petrenec
26.08.2016 09.10.2016 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jozef Petrenec
23.09.2014 23.10.2014 lnformace volebním stranám
Jozef Petrenec