Památky

   V naší obci se nalézá pět drobných památek (čtyři kamenné kříže a památník padlým) a kostel sv. Petra a Pavla.

Kostel sv. Petra a Pavla

   Dřítečský kostel sv. Petra a Pavla pochází z roku 1336, je kamenný a má jednu lod'. Presbytář má půdorys nepravidelného pětiúhelníka zaklenutý klenbou s kamennými žebry. V místě, kde se sbíhají, je na kamenném svorníku vytesána tvář sv. Petra. Sakristie kostela je také gotická. Kostel byl upravovan již v r. 1699. Při opravě v roce 1864 byly uvnitř kostela nalezeny nástěnné malby zobrazující přijímání pod obojí. Dokazovaly, že kostel byl svého času utrakvistický a ne katolický. Bohužel oprava byla vedena v takovém duchu, že tyto staré malby byly zničeny.
Na pravé straně kostela ve Dřítči se nachází deska Václava Veverky (1790 až 1849), který je zde pochován, a který se svým bratrancem Františkem Veverkou vynalezl ruchadlo. Deska z bílého mramoru byla pořízena nákladem Hospodářského spolku pro okres Pardubický, Přeloučský a Holický a nese nápis: "Na tomto svatém poli odpočívá slavné paměti první zhotovitel ruchadla, rolník a kovář Václav Veverka....."

Kostel sv. Petra a Pavla

Kamenný kříž

   Kamenný kříž v centru obce byl vytvořen v roce 1884. Jedná se o monumentální dílo skládající se z dvoustupňového soklu, jednoduchého podstavce, dominantního profilovaného dříku s gotickým oknem s plastikou Panny Marie s Ježíškem. Vlastní kříž je jednoduchý, s plastikou Ježíše Krista. Nika gotického okna nese nápis: "Dědictví otců předejme s Láskou - 885 -1485 - 1985". Ve spodní části dříku je nápis: "Pojd'te ke mně kdož obtíženi jste a já vás občerstvím."

 

kriz1

Kamenný kříž

   Vznik kamenného kříže není datován. Nalézá se 30m za Mariánskou ulicí, v jižní části obce, ve stínu mohutné lípy. Jedná se o osově sestavený pískovcový kříž, který se skládá ze soklu opracovaného do podoby skály, jednoduchého podstavce, hladkého dříku, který nese nápis: "Pochválen Pan Ježíš Kristus". Hlavice, která nese vlastní jednoduchý kříž bez zdobení je profilována.

 kriz2

Kamenný kříž

   Novogotický kamenný kříž se nalézá za obcí Dříteč, vlevo od komunikace Dříteč - Lukovna. Dílo pochází z r. 1874 a jedná se o osově sestavený kříž na jednoduchém podstavci. Na přední straně soklu je umístěn nápis: "Já jsem cesta i pravda života". Dřík kříže zdobí gotické okno. Vlastní kříž s plastikou Ježíše Krista je uložen na obecním úřadě.
Dílo je velmi těžce poškozeno. Dochovala se pouze torza jednotlivých partií. Zcela chybějí ramena a další části těla Ježíše Krista. Stávající části díla jsou porostlé řasami a lišejníky. Písmo je zvětralé a špatně čitelné. Statika kříže je ve zcela havarijním stavu. Po rozebrání bude nutno dílo kompletně rekonstruovat (mechanicky očistit a doplnit umělým kamenem chybějící části) a sesadit na nový betonový základ, který bude vytvořen v jeho blízkosti, na pozemku obce. V konečné fázi bude dílo hydrofobizováno.

kriz3

Památník padlým

   Památník padlým je umístěn vlevo od kostela sv. Petra a Pavla, v centru obce. Pískovcové dílo bylo vybudováno na památku padlým spoluobčanův v první světové válce na náklady místních občanů, což dokládá text na spodním podstavci: "Zbudováno obětavostí a společnou prací občanů Dřítečských". Přídavné podstavcové kvádry nesou atributy vojáků. Vrchní podstavec je pravidelně svisle profilován, na dříku památky je v horní části umístěna plastika státního znaku, pod ním je umístěn nápis: "1914 - Světová válka - 1918, osvobozené vlasti, padlým bratřím a dobyvatelům naší samostatnosti". V dolní části dříků je vložena kamenná deska s plastikou T.G.Masaryka. Dílo je doplněno dekorativním řetězovým oplocením.

 pamatnik

 

Kamenný kříž

   Kamenný kříž leží v severní části obce, vpravo od komunikace Dříteč - Újezd. Pískovcový kříž je dílem J. Doležala z Pardubic. Byl vytvořen na konci první světové války v roce 1918, nákladem občanů obce Dříteč, manželů Čihákových, Mrštíkových, Němcových, Pavlíčkových, Píšových, Pulpánových a Sirůčkových. Dílo se skládá ze soklu, dvoustupňového podstavce v jehož horní části je vytesán nápis: "Já jsem cesta, pravda i život", zdobeného dříku s plastikou Panny Marie s Ježíškem a vlastního hladce opracovaného kříže. Dílo je doplněno dekorativním oplocením.

kriz4