Symboly obce

Obecní znak

   Štít dělený; ve spodním zlatém poli modré břevno, v horním poli šikmo zlatý meč a přes něj kosmo položený zlatý klíč.

 

obecni znak

 

Obecní vlajka

   List podélně dělený červeno-zlato-modro-zlatý v poměru 3:1:1:1. V horním červeném pruhu při žerďové straně šikmo zlatý meč a přes něj kosmo položený zlatý klíč.

 

vlajka-obce

 

Zdůvodnění návrhu

   Červená barva v horním poli štítu symbolizuje přílabské naplaveniny úrodné červenozemě v okolí Dřítče. Zlatý meč a klíč jsou atributy sv. Petra a Pavla, patronů místního kostela, který je významnou historickou památkou a jeho farní funkce v minulých staletích spoludotvářela střediskový charakter obce. Modré břevno ve zlatém poli je symbolem řeky Labe, při jejímž břehu obec leží. Navržený prapor obce je odvozen od podoby navrženého znaku.